Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Tržní řád - nařízení č. 1/2013

1.9.2013

OZV č. 1/2010, o místním poplatku ze psů 1.1.2011
OZV č. 2/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2011
OZV č. 1/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

1.1.2011

OZV č. 4/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
1.1.2011
OZV č.5/2008, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
1.1.2009

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Usnesení zastupitelstva

Usnesení č. 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Měrovice nad Hanou konané dne 10. 11. 2010

Usnesení č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Měrovice nad Hanou konané dne 24. 1. 2011

Usnesení č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Měrovice nad Hanou konané dne 28. 3. 2011

Usnesení č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Měrovice nad Hanou konané dne 22. 6. 2011


 USNESENÍ Č. 5 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 26.9.2011
 
USNESENÍ Č. 6 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 14.12.2011 

USNESENÍ Č. 7 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 14.3.2012 

USNESENÍ Č. 8 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 23.4.2012

USNESENÍ Č. 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉM DNE 20.6 2012

USNESENÍ Č. 10 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 24.9.2012
 

USNESENÍ Č. 11 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 10.12.2012 

USNESENÍ Č. 12 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 18.2.2013 

USNESENÍ Č. 13 ZE ZASEDÁNÍ ZO MĚROVICE NAD HANOU KONANÉ DNE 25.3.2013 

USNESENÍ Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 20.5.2013

USNESENÍ Č. 15 ZE ZASEDÁNÍ ZO MĚROVICE NAD HANOU KONANÉ DNE 26.6.2013

USNESENÍ Č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 9.9.2013 

USNESENÍ Č. 17 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE 25.11.2013 

Oznámení

 

Tržní řád platný v obci Měrovice nad Hanou

Od 19.8. 2013 platí v naší obci nařízení TRŽNÍ ŘÁD. Tržní řád zakazuje v obci prodej zboží, nebo služeb pochůzkou - dům od domu.

Každý prodejce, který toto provádí, se dopouští přestupku. Prosíme občany, keří se s podomními prodejci v obci setkají, ať to nahlásí na OÚ , případně na Policii ČR.

Tržní řád k nahlédnutí ZDE.

Územní odbor Policie České Republiky Přerov

Na níže uvedeném odkaze lze nalézt
konkrétní obvodní oddělení,
pod které územně spadá naše
obec, včetně přímých kontaktů
na vedoucí jednotlivých oddělení
nebo na policistu s územní
odpovědností za danou lokalitu
či obec.

clanek uzemni odbor