Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Veřejné služby

Veřejné služby

Tato stránka nemá žádné podstránky.

SBĚRNÝ DVŮR OÚ

Občané obce mohou ukládat objemný či jiný odpad, který nepatří do popelnic či sběrných nádob na třídění plastů. papíru aj., do sběrného dvora za obecním úřadem.

Na otevírací dobu a podrobnosti se podívejte zde: Provoz sběrného dvora rok 2024.pdf

                                                                             

 

Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou

Pro školní docházku využívají děti málotřídní základní školy a předškoláci jednotřídní mateřskou školu. Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou je jedinou příspěvkovou organizací obce zabývající se vzděláváním. Provoz školy je hrazen z prostředků zřizovatele, tedy Obce Měrovice nad Hanou, ostatní výdaje jsou hrazeny ze státního rozpočtu.

Základní škola má dohromady 6 zaměstnanců, 4 učitele, asistentku pedagoga a školnici. Počet žáků ve školním roce 2011/2012 je 36 a navštěvují zde 1. - 5. ročník. Rodiče mají možnost dát své děti do školní družiny, která momentálně zajišťuje odpolední program pro 25 dětí a je otevřena každý den od 11.40 do 15.30 hodin.

V mateřské škole pracují 3 zaměstnanci, 2 učitelky a školnice, a v současnosti ji navštěvuje 25 dětí, což je maximální kapacita mateřské školy.

Součástí školy jsou také dvě školní jídelny - výdejny, do kterých se vozí strava ze školní jídelny při SOU Křenovice.

Škola se podílí spolu s obcí na každoročních akcích pro rodáky obce a na vánočních besídkách pro seniory. Pořádá také pravidelné akce pro děti, např. Svatováclavskou noc, podzimní Drakiádu, Školičky pro předškolní děti, akce na Den matek a Den dětí a pravidelná vystoupení pro rodiče dětí a žáků před Vánocemi a Velikonocemi, kdy mají rodiče možnost zapojit se do programu při tzv. výtvarných dílnách pro děti a jejich rodiče. Ve škole probíhají také pravidelné projektové dny pro rozšíření obsahu vzdělávání.

Nově má škola zřízené vlastní internetové stránky.

http://www.zsmsmerovice.cz/

Knihovna

Místní knihovna je organizační složkou obce a zajišťuje knihovní služby v rámci systému regionální knihovny v Kojetíně. Ve výpůjční době je v knihovně možnost přístupu na internet, který poskytuje obec. Provozní doba knihovny je vždy v pátek od 15:30 do 17:30 hodin. Obec každoročně přispívá finančními prostředky na knihovnické činnosti.

Lékař

V obci nemá ordinaci žádný lékař ani zde není žádné lékařské středisko, ale jednou týdně a to vždy ve čtvrtek od 14:00 do 18:00 dojíždí lékař z nedalekého Kojetína. Má k dispozici objekt, ve kterém je umístěné základní zdravotnické zařízení, čekárna a ordinace. Obec také spolupracuje s Charitou Kojetín.

Pošta partner Měrovice nad Hanou

Pošta partner Měrovice nad Hanou zajišťuje veškeré poštovní služby, služby poštovní spořitelny a další služby spojené s touto činností.

Otevírací hodiny:

PONDĚLÍ     9.00 - 13.00

ÚTERÝ        9.00 - 13.00                    

STŘEDA                            12.00 - 16.00

ČTVRTEK    9.00 - 13.00                     

PÁTEK         9.00 - 13.00

Pohostinství

V obci se nachází dvě pohostinství a obě dvě jsou v pronájmu. Jedno je na hřišti a už jeho název, TJ Club, vypovídá o tom, že se jde spíše o zařízení sportovního rázu. Schází se zde nejen fotbaloví fanoušci, ale i milovníci šipek či karetních her. Pohostinství je možné si pronajmout k oslavě narozenin či jiných příležitostí.

Druhé je umístěné na západní straně obce, u silnice vedoucí na Němčice. Zde se schází členové mysliveckého sdružení a ostatní obyvatelé obce. V tomto pohostinství se konají také společenské akce, jako jsou srazy rodáků, akce pro seniory, trachty, oslavy svateb, hony apod.

 

Cyrilek

Cyrilek.net je nezisková organizace - občanské sdružení, provozující od roku 2004 vlastní datovou síť na Kroměřížsku a v přilehlém okolí. Sdružení vzniklo díky snaze několika místních nadšenců, které už nebavilo usínat u pomalých telefonních modemů provozovaných na zastaralých telefonních linkách, či jen tak sedět a několik let čekat na zavedení (bohužel opět pomalého a drahého) ADSL a rozhodli se konat. Tito lidé společně s ostatními odborníky z oborů síťových technologií, elektroniky, radiových systémů a spousty dalších profesí vybudovali ve svém volném čase za podpory některých obcí datovou síť, jejíž rozloha nyní dosahuje téměř 250km2. Snahou bylo dosažení maximální kvality a rychlosti přenosu datDíky unikátnímu systému řízení provozu, jehož vývoj trval několik let, mohou členové tohoto sdružení využít veškerou dostupnou kapacitu sítě v dané lokalitě. Po nemalých komplikacích při jednání s úřady se nakonec podařilo získat potřebná povolení pro zahájení stavebního řízení, které bylo úspěšně završeno vztyčením 20m stožáru, jež nyní tvoří hlavní bod této sítě.

Více o této společnosti najdete zde.