Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Veřejné služby

Veřejné služby

Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou

Pro školní docházku využívají děti málotřídní základní školy a předškoláci jednotřídní mateřskou školu. Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou je jedinou příspěvkovou organizací obce zabývající se vzděláváním. Provoz školy je hrazen z prostředků zřizovatele, tedy Obce Měrovice nad Hanou, ostatní výdaje jsou hrazeny ze státního rozpočtu.

Základní škola má dohromady 6 zaměstnanců, 4 učitele, asistentku pedagoga a školnici. Počet žáků ve školním roce 2011/2012 je 36 a navštěvují zde 1. - 5. ročník. Rodiče mají možnost dát své děti do školní družiny, která momentálně zajišťuje odpolední program pro 25 dětí a je otevřena každý den od 11.40 do 15.30 hodin.

V mateřské škole pracují 3 zaměstnanci, 2 učitelky a školnice, a v současnosti ji navštěvuje 25 dětí, což je maximální kapacita mateřské školy.

Součástí školy jsou také dvě školní jídelny - výdejny, do kterých se vozí strava ze školní jídelny při SOU Křenovice.

Škola se podílí spolu s obcí na každoročních akcích pro rodáky obce a na vánočních besídkách pro seniory. Pořádá také pravidelné akce pro děti, např. Svatováclavskou noc, podzimní Drakiádu, Školičky pro předškolní děti, akce na Den matek a Den dětí a pravidelná vystoupení pro rodiče dětí a žáků před Vánocemi a Velikonocemi, kdy mají rodiče možnost zapojit se do programu při tzv. výtvarných dílnách pro děti a jejich rodiče. Ve škole probíhají také pravidelné projektové dny pro rozšíření obsahu vzdělávání.

Nově má škola zřízené vlastní internetové stránky.

http://www.zsmsmerovice.cz/

Knihovna

Místní knihovna je organizační složkou obce a zajišťuje knihovní služby v rámci systému regionální knihovny v Kojetíně. Ve výpůjční době je v knihovně možnost přístupu na internet, který poskytuje obec. Provozní doba knihovny je vždy v pátek od 15:30 do 17:30 hodin. Obec každoročně přispívá finančními prostředky na knihovnické činnosti.

Lékař

V obci nemá ordinaci žádný lékař ani zde není žádné lékařské středisko, ale jednou týdně a to vždy ve čtvrtek od 14:00 do 18:00 dojíždí lékař z nedalekého Kojetína. Má k dispozici objekt, ve kterém je umístěné základní zdravotnické zařízení, čekárna a ordinace. Obec také spolupracuje s Charitou Kojetín.

Pošta partner Měrovice nad Hanou

Pošta partner Měrovice nad Hanou zajišťuje veškeré poštovní služby, služby poštovní spořitelny a další služby spojené s touto činností.

Otevírací hodiny:

PONDĚLÍ     9.00 - 13.00

ÚTERÝ        9.00 - 13.00                    

STŘEDA                            12.00 - 16.00

ČTVRTEK    9.00 - 13.00                     

PÁTEK         9.00 - 13.00

Pohostinství

V obci se nachází dvě pohostinství a obě dvě jsou v pronájmu. Jedno je na hřišti a už jeho název, TJ Club, vypovídá o tom, že se jde spíše o zařízení sportovního rázu. Schází se zde nejen fotbaloví fanoušci, ale i milovníci šipek či karetních her. Pohostinství je možné si pronajmout k oslavě narozenin či jiných příležitostí.

Druhé je umístěné na západní straně obce, u silnice vedoucí na Němčice. Zde se schází členové mysliveckého sdružení a ostatní obyvatelé obce. V tomto pohostinství se konají také společenské akce, jako jsou srazy rodáků, akce pro seniory, trachty, oslavy svateb, hony apod.

 

Cyrilek

Cyrilek.net je nezisková organizace - občanské sdružení, provozující od roku 2004 vlastní datovou síť na Kroměřížsku a v přilehlém okolí. Sdružení vzniklo díky snaze několika místních nadšenců, které už nebavilo usínat u pomalých telefonních modemů provozovaných na zastaralých telefonních linkách, či jen tak sedět a několik let čekat na zavedení (bohužel opět pomalého a drahého) ADSL a rozhodli se konat. Tito lidé společně s ostatními odborníky z oborů síťových technologií, elektroniky, radiových systémů a spousty dalších profesí vybudovali ve svém volném čase za podpory některých obcí datovou síť, jejíž rozloha nyní dosahuje téměř 250km2. Snahou bylo dosažení maximální kvality a rychlosti přenosu datDíky unikátnímu systému řízení provozu, jehož vývoj trval několik let, mohou členové tohoto sdružení využít veškerou dostupnou kapacitu sítě v dané lokalitě. Po nemalých komplikacích při jednání s úřady se nakonec podařilo získat potřebná povolení pro zahájení stavebního řízení, které bylo úspěšně završeno vztyčením 20m stožáru, jež nyní tvoří hlavní bod této sítě.

Více o této společnosti najdete zde.