Drobečková navigace

Úvodní stránka > Kluby a spolky > SDH Měrovice

SDH Měrovice nad Hanou

Sbor dobrovolných hasičů vznikl v roce 1889. V současné době má 35 činných členů, z toho 11 žen. SDH Měrovice pořádá také kulturní akce. V roce 2009 a 2010 to bylo pálení čarodějnic, které se těšilo vysokému zájmu, dále oslavy 120 let od založení sboru, hasičské závody o pohár starosty obce, zábavy, den dětí, oslavy na ukončení školního roku pro děti, ukončení prázdnin, halloween a další. Akce pořádané sborem v roce 2011 jsou podrobně popsány v sekci Fotogalerie SDH, kde si můžete prohlédnout i fotografie.

Hasičská zbrojnice je dobře vybavena pro činnost zásahové jednotky, která oficiálně působí od roku 2009 a má 11 členů. Je zařazena do kategorie JPO V a v r. 2010 se podílela na odstraňování následků povodní na území Olomouckého kraje, v Polomi a zasahovala při drobných požárech na území Měrovic a okolí.

 

 

Fotogalerie SDH

 

Plánované akce 

 
 
 
 
Více informací o aktuálních soutěžích najdete zde.

Více informací o aktuálních výsledcích mužů a žen najdete zde.

Informace o uplynulých ročnících najdete zde.

 

Formuláře:

Ohlašovací formulář pro pálení

Pálení klestí je třeba vždy nahlásit na OPIS HZS:

1. telefonem 950 770 101

2. e-mailem opis@olk.izscr.cz

3. vyplněním formuláře na webu HZS OLK - www.hzsol.cz, konkrétně na tomto odkaze: http://www.hzsol.cz/paleni/

Je to z toho důvodu, že pokud někdo nahlásí požár a vy jen pálíte klestí, hasiči o tom vědí a nevyjedou k zásahu.
Vypalování starého suchého porostu (trávy) je činnost nebezpečná a ze zákona zakázaná! (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně)Za porušení zákazu hrozí fyzické osobě pokuta do výše 25 000 Kč a právnické či podnikající fyzické osobě až do výše 500 000 Kč.

 

Tržní řád platný v obci Měrovice nad Hanou

Od 19.8. 2013 platí v naší obci nařízení TRŽNÍ ŘÁD. Tržní řád zakazuje v obci prodej zboží, nebo služeb pochůzkou - dům od domu.

Každý prodejce, který toto provádí, se dopouští přestupku. Prosíme občany, keří se s podomními prodejci v obci setkají, ať to nahlásí na OÚ , případně na Policii ČR.

Tržní řád k nahlédnutí ZDE.

Územní odbor Policie České Republiky Přerov

Na níže uvedeném odkaze lze nalézt
konkrétní obvodní oddělení,
pod které územně spadá naše
obec, včetně přímých kontaktů
na vedoucí jednotlivých oddělení
nebo na policistu s územní
odpovědností za danou lokalitu
či obec.

clanek uzemni odbor