Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Kluby a spolky > SDH Měrovice

SDH Měrovice nad Hanou

Sbor dobrovolných hasičů vznikl v roce 1889. V současné době má .... činných členů, z toho ... žen a .... dětí. SDH Měrovice má nyní aktivní družstvo dětí a dorostů. Nebýt korona krize už objezdili x závodů, bohužel si kvůli tomuto musí děti počkat. Vede je Michal Drábek a Eva Langerová. Děti si je velmi oblíbily a rádi na kroužek hasičů chodí. SDH také nadále pořádá akci Pálení čarodějnic a je jednou ze složek, která aktivně pomáhá při Hodech v obci.

Hasičská zbrojnice je dobře vybavena pro činnost zásahové jednotky, která oficiálně působí od roku 2009 a má .... členů. Je zařazena do kategorie JPO V. V letošním roce 2020 se podíleli na odstraňování škod při velkých lijácích a popadaných stromech. 

Fotogalerie SDH

 

Plánované akce:

  • Hody v Měrovicích
  • Závody s dětmi
 

 

Formuláře:

Ohlašovací formulář pro pálení

Pálení klestí je třeba vždy nahlásit na OPIS HZS:

1. telefonem 950 770 101

2. e-mailem opis@olk.izscr.cz

3. vyplněním formuláře na webu HZS OLK - www.hzsol.cz, konkrétně na tomto odkaze: https://paleni.izscr.cz/

Je to z toho důvodu, že pokud někdo nahlásí požár a vy jen pálíte klestí, hasiči o tom vědí a nevyjedou k zásahu.
Vypalování starého suchého porostu (trávy) je činnost nebezpečná a ze zákona zakázaná! (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně)Za porušení zákazu hrozí fyzické osobě pokuta do výše 25 000 Kč a právnické či podnikající fyzické osobě až do výše 500 000 Kč.