Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY ZDE

 

1. Oficiální název

Obec Měrovice nad Hanou

2. Důvod a způsob založení

Obec Měrovice nad Hanou (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
TJ Haná Měrovice
SDH Měrovice
MS Měrovice

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 103900378
kód banky: 0300
banka: ČSOB

6. IČ

00636380

7. DIČ

CZ00636380

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

  • 16.1 Vzor licenční smlouvy

  • 16.2 Výhradní licence

    V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Odpověď na žádost č.j.632_2019_MNH.pdf  (zveřejněno 27.9.2019)

Odpověď na žádost č.j. 590_2019_MNH bez oú.pdf  (zveřejněno 19.8.2019)

 

Odpověď na žádost č.j. 506_2019_MNH_investiční akce 2010_2014 BEZ Os.Ú..pdf  (zveřejněno 11.7.2019)

Odpověď na žádost č.j.471_2019_MNH.pdf   (zveřejněno dne 28.6.2019)

Odpověď na žádost č.j. 455_2019_MNH_investiční akce.pdf (zveřejněno dne 28.6.2019)

 

Dotazník ODPOVĚĎ - kastrační program - LISTOPAD 2018-1.pdf   zveřejněno 21.11.2018

Odpověď č.j. 405_2018_MNH OPRAVENÁ BEZ OS.ÚD.ŽADATELE.pdf

 

Odpověď č.j. 284_2016_MNH.pdf

Odpověď č.j.135_2017_MNH.doc

Českomoravská světelná - odpověď č.j.292_2017_MNH.pdf

Odpověď č.j. 79_2017_MNH.pdf Istav Media

Odpověď č.j.273,292_2017_MNH Českom.světelná.pdf zveřejněno dne 26.6.2017

 

Odpověď č.j.349_2017_MNH REMA AOS a.s..doc

odpověď č.j.417_2017 Sb. Kříž.pdf

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

Žádost o zaslání investičních plánů

žádost.doc