Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY ZDE

1. Oficiální název

Obec Měrovice nad Hanou

2. Důvod a způsob založení

Obec Měrovice nad Hanou (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Měrovice nad Hanou
  Měrovice nad Hanou 131, 
  752 01 Kojetín

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Měrovice nad Hanou
  Měrovice nad Hanou 131, 
  752 01 Kojetín

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 581 767 502
  mobilní telefon: +420 602 514 401+420 721 735 558

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.merovicenh.cz/

 • 4.6 Adresa podatelny

  Měrovice nad Hanou
  Měrovice nad Hanou 131, 
  752 01 Kojetín

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  obec@merovice.cz
  starosta@merovice.cz

 • 4.8 Datová schránka

  j2taxhu

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 103900378
kód banky: 0300
banka: ČSOB

6. IČ

00636380

7. DIČ

CZ00636380, obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenční smlouvy

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Další informace:

Poskytnuté informace:

odpověď informace dle 106_ energie LitFin.pdf ze dne 6.1.2022  (zveřejněno dne 8.1.2022)

Odpově´d č.j.309 2021 MNH.PDF( zveřejněno dne 2.8.2021)

Odpověď na žádost č.j.632_2019_MNH.pdf  (zveřejněno 27.9.2019)

Odpověď na žádost č.j. 590_2019_MNH bez oú.pdf  (zveřejněno 19.8.2019)

Odpověď na žádost č.j. 506_2019_MNH_investiční akce 2010_2014 BEZ Os.Ú..pdf  (zveřejněno 11.7.2019)

Odpověď na žádost č.j.471_2019_MNH.pdf   (zveřejněno dne 28.6.2019)

Odpověď na žádost č.j. 455_2019_MNH_investiční akce.pdf (zveřejněno dne 28.6.2019)

Dotazník ODPOVĚĎ - kastrační program - LISTOPAD 2018-1.pdf   zveřejněno 21.11.2018

Odpověď č.j. 405_2018_MNH OPRAVENÁ BEZ OS.ÚD.ŽADATELE.pdf

Odpověď č.j. 284_2016_MNH.pdf

Odpověď č.j.135_2017_MNH.doc

Českomoravská světelná - odpověď č.j.292_2017_MNH.pdf

Odpověď č.j. 79_2017_MNH.pdf Istav Media

Odpověď č.j.273,292_2017_MNH Českom.světelná.pdf zveřejněno dne 26.6.2017

Odpověď č.j.349_2017_MNH REMA AOS a.s..doc

odpověď č.j.417_2017 Sb. Kříž.pdf

Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

Žádost o zaslání investičních plánů

žádost.doc