Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání > Užitečné informace

Užitečné informace

Občan na úřadě:

https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx

Osobní doklady:

https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

Povodňový plán obce

https://www.edpp.cz/srazkomery/merovice-nad-hanou/

Povodňový plán obce s rozšířenou působností 1996 Přerov

Fotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu

STROM ŽIVOTA

Vážení návštěvníci stránek, níže v grafu a v tabulce se můžete podívat, jaká je skladba obyvatel obce Měrovice nad Hanou dle věku. Graf i tabulka jsou rozděleny na ženy a muže (červená = ženy, modrá = muži). Data jsou aktuální k listopadu roku 2016.

graf strom života listopad.wmf

Strom života - tabulka listopad 2016.pdf.

ŽŇOVÉ PRÁCE

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje posílá „Upozornění pro období žňových prací“ spolu s „Metodickou pomůckou pro období žňových prací“, kterou zpracovalo Generální ředitelství HZS ČR na základě situace v loňském roce, kdy v době žní došlo v rámci ČR k enormnímu nárůstu počtu požárů. Prosím pročtěte si tyto příručky.

metodika_žně.pdf

Upozornění na žně_obce.pdf

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

E-TRŽBY

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015

IMG.pdf

VOLBY

Ve dnech 10. a 11. října se konaly v obci komunální volby, celkový počet osob zapsaných do seznamu voličů 512 , voleb se zúčastnilo 252 voličů. V procentech je účast 49,22 procent.

▼ VÝSLEDKY VOLEB ▼ zde
        VOLBY.docx

CYRILEK.NET

Ve spolupráci se společností sledovanitv.cz s.r.o. se nám podařilo zajistit možnost využívat v síti sdružení službu IPTV, kterou provozuje společnost sledovanitv.cz s.r.o., se sídlem U vodárny 3032/2a, 616 00 Brno, IČ: 01607910.

Tato služba je pro všechny členy sdružení dostupná v rámci členského příspěvku.

Tato služba Vám umožní:

  • sledovat více než 30 televizních programů
  • poslouchat více jak 20 rozhlasových stanic
  • Sledovat televizi můžete nejen na Vašem počítači či tabletu, ale také na zařízeních s Androidem.

Služba sledovanitv.cz má i další výhody:

  • sledujete přímo ve webovém prohlížeči bez instalací
  • sledování přes aplikaci pro Android – příjemné a pohodlné
  • funkce Pauza, pozastaví právě probíhající program až na 60 minut
  • EPG - elektronický programový průvodce dostupný také na zařízeních s Androidem
  • možnost získat prostřednictvím společnosti sledovanitv.cz doplňkovou službu „Timeshift 30 hodin zpětně + 40 hodin nahrávek, nebo balíček Filmbox“

Vyplněním jednoduchého registračního formuláře na adrese sledovanitv.cz získáte přístupové údaje.

UPOZORNĚNÍ: sledovaniTV.cz je dostupné v celé síti sdružení. Sdružení ale negarantuje kvalitu této služby ve všech lokalitách a za každých podmínek.Jedná se benefit pro členy sdružení a musí být přijímán, tak jak je.

DAŇ Z NEMOVITOSTI

Platíte daň z nemovitosti?

V příloze si můžete prohlédnout informační letáky týkající se této problematiky. Letáky vydal finanční úřad pro olomoucký kraj. 

MF-Inf15_4.pdf

MF-Inf10_6.pdf

 POLICEJNÍ ZPRAVODAJ

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, se rozhodlo, že bude čtyřikrát ročně zpracovávat a vydávat Policejní zpravodaj pro občany Přerovska, prostřednictvím kterého bude informovat o činnosti policistů našeho územního odboru a také o dění v našich obcích. Na stránkách zpravodaje najdou občané také preventivní rady a doporučení, jak se nestát obětí trestné činnosti a jak předcházet nebezpečným situacím. Zpravodaj se bude také zabývat případnými změnami v zákonné úpravě související s bezpečnostní problematikou, které se budou dotýkat občanů.

Zde si můžete prohlédnou jednotlivá vydání:

Zpravodaj Policie ČR pro občany Přerovska 2 - 2013.pdf

Zpravodaj Policie ČR pro občany Přerovska 1- 2013.pdf

Zpravodaj Policie ČR pro občany Přerovska 1-2014.pdf

ODBORNÍ LÉKAŘI A SPECIALIZOVANÁ PRACOVIŠTĚ

V přílohách je uveden přehled sídel, specializací a ordinačních hodin odborných lékařů a pracovišť v Kojetíně.

Lékaři 1

Lékaři 2

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ, BIOODPAD

Jak jste si již všichni jistě stačili všimnout, obec je nově vybavena kontejnery pro třídění bioodpadu. Mají světle hnědou barvu a jsou označeny nálepkou, co se do nich smí ukládat a co ne. Stále se v kontejnerech objevuje takový odpad, který tam NEPATŘÍ. A to i v kontejnerech na sklo a plast. Proto žádáme všechny občany, aby se zamysleli a nevhazovali do kontejnerů  to, co tam evidentně nepatří (např. tašky s použitým oblečením apod.)! Pokud toto svozová služba zjistí, kontejner se musí vysypat a znova vytřídit, což se promítá co nákladů na svoz odpadu. Je to hodně drahé a jsou to pro obec zbytečně vynaložené finanční prostředky, které by se daly použít jinde a hlavně účelně!

Bioodpad a jeho třídění 

FINANČNÍ ARBITR

Nastala doba, kdy si již většina z nás někdy půjčila finanční prostředky u banky či  jiné finanční instituce a běžně tak dochází ke sporům kvůli neférovým podmínkám. Některé spory s bankou, záložnou, poskytovatelem nebo zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru , investiční společností lze řešit u státem zřízeného mimosoudního orgánu - finančního arbitra. Co finanční arbitr dělá? To si můžete přečíst v uvedené příloze.

Finanční arbitr