Drobečková navigace

Úvodní stránka > Užitečné informace

Užitečné informace

Občan na úřadě:

https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx

Osobní doklady:

https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

Povodňový plán obce

https://www.edpp.cz/srazkomery/merovice-nad-hanou/

Povodňový plán obce s rozšířenou působností 1996 Přerov

Fotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu

STROM ŽIVOTA

Vážení návštěvníci stránek, níže v grafu a v tabulce se můžete podívat, jaká je skladba obyvatel obce Měrovice nad Hanou dle věku. Graf i tabulka jsou rozděleny na ženy a muže (červená = ženy, modrá = muži). Data jsou aktuální k listopadu roku 2016.

graf strom života listopad.wmf

Strom života - tabulka listopad 2016.pdf.

ŽŇOVÉ PRÁCE

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje posílá „Upozornění pro období žňových prací“ spolu s „Metodickou pomůckou pro období žňových prací“, kterou zpracovalo Generální ředitelství HZS ČR na základě situace v loňském roce, kdy v době žní došlo v rámci ČR k enormnímu nárůstu počtu požárů. Prosím pročtěte si tyto příručky.

metodika_žně.pdf

Upozornění na žně_obce.pdf

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

E-TRŽBY


TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015

IMG.pdf

VOLBY

Ve dnech 10. a 11. října se konaly v obci komunální volby, celkový počet osob zapsaných do seznamu voličů 512 , voleb se zúčastnilo 252 voličů. V procentech je účast 49,22 procent.

▼ VÝSLEDKY VOLEB ▼ zde
        VOLBY.docx

CYRILEK.NET

Ve spolupráci se společností sledovanitv.cz s.r.o. se nám podařilo zajistit možnost využívat v síti sdružení službu IPTV, kterou provozuje společnost sledovanitv.cz s.r.o., se sídlem U vodárny 3032/2a, 616 00 Brno, IČ: 01607910.

Tato služba je pro všechny členy sdružení dostupná v rámci členského příspěvku.

Tato služba Vám umožní:

  • sledovat více než 30 televizních programů
  • poslouchat více jak 20 rozhlasových stanic
  • Sledovat televizi můžete nejen na Vašem počítači či tabletu, ale také na zařízeních s Androidem.

Služba sledovanitv.cz má i další výhody:

  • sledujete přímo ve webovém prohlížeči bez instalací
  • sledování přes aplikaci pro Android – příjemné a pohodlné
  • funkce Pauza, pozastaví právě probíhající program až na 60 minut
  • EPG - elektronický programový průvodce dostupný také na zařízeních s Androidem
  • možnost získat prostřednictvím společnosti sledovanitv.cz doplňkovou službu „Timeshift 30 hodin zpětně + 40 hodin nahrávek, nebo balíček Filmbox“

Tato služba je jednoduše dostupná pomocí partnerské stránky: tv.cyrilek.net

která Vás po ověření přesměruje na web sledovanitv.cz, kde vyplněním jednoduchého registračního formuláře na adresesledovanitv.cz získáte přístupové údaje.

UPOZORNĚNÍ: sledovaniTV.cz je dostupné v celé síti sdružení. Sdružení ale negarantuje kvalitu této služby ve všech lokalitách a za každých podmínek.Jedná se benefit pro členy sdružení a musí být přijímán, tak jak je.

DAŇ Z NEMOVITOSTI

Platíte daň z nemovitosti?

V příloze si můžete prohlédnout informační letáky týkající se této problematiky. Letáky vydal finanční úřad pro olomoucký kraj. 

MF-Inf15_4.pdf

MF-Inf10_6.pdf

 
POLICEJNÍ ZPRAVODAJ

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, se rozhodlo, že bude čtyřikrát ročně zpracovávat a vydávat Policejní zpravodaj pro občany Přerovska, prostřednictvím kterého bude informovat o činnosti policistů našeho územního odboru a také o dění v našich obcích. Na stránkách zpravodaje najdou občané také preventivní rady a doporučení, jak se nestát obětí trestné činnosti a jak předcházet nebezpečným situacím. Zpravodaj se bude také zabývat případnými změnami v zákonné úpravě související s bezpečnostní problematikou, které se budou dotýkat občanů.

Zde si můžete prohlédnou jednotlivá vydání:

Zpravodaj Policie ČR pro občany Přerovska 2 - 2013.pdf

Zpravodaj Policie ČR pro občany Přerovska 1- 2013.pdf

Zpravodaj Policie ČR pro občany Přerovska 1-2014.pdf

ODBORNÍ LÉKAŘI A SPECIALIZOVANÁ PRACOVIŠTĚ

V přílohách je uveden přehled sídel, specializací a ordinačních hodin odborných lékařů a pracovišť v Kojetíně.

Lékaři 1

Lékaři 2

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ, BIOODPAD

Jak jste si již všichni jistě stačili všimnout, obec je nově vybavena kontejnery pro třídění bioodpadu. Mají světle hnědou barvu a jsou označeny nálepkou, co se do nich smí ukládat a co ne. Stále se v kontejnerech objevuje takový odpad, který tam NEPATŘÍ. A to i v kontejnerech na sklo a plast. Proto žádáme všechny občany, aby se zamysleli a nevhazovali do kontejnerů  to, co tam evidentně nepatří (např. tašky s použitým oblečením apod.)! Pokud toto svozová služba zjistí, kontejner se musí vysypat a znova vytřídit, což se promítá co nákladů na svoz odpadu. Je to hodně drahé a jsou to pro obec zbytečně vynaložené finanční prostředky, které by se daly použít jinde a hlavně účelně!

Bioodpad a jeho třídění 

FINANČNÍ ARBITR

Nastala doba, kdy si již většina z nás někdy půjčila finanční prostředky u banky či  jiné finanční instituce a běžně tak dochází ke sporům kvůli neférovým podmínkám. Některé spory s bankou, záložnou, poskytovatelem nebo zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru , investiční společností lze řešit u státem zřízeného mimosoudního orgánu - finančního arbitra. Co finanční arbitr dělá? To si můžete přečíst v uvedené příloze.

Finanční arbitr

 

Tržní řád platný v obci Měrovice nad Hanou

Od 19.8. 2013 platí v naší obci nařízení TRŽNÍ ŘÁD. Tržní řád zakazuje v obci prodej zboží, nebo služeb pochůzkou - dům od domu.

Každý prodejce, který toto provádí, se dopouští přestupku. Prosíme občany, keří se s podomními prodejci v obci setkají, ať to nahlásí na OÚ , případně na Policii ČR.

Tržní řád k nahlédnutí ZDE.

Územní odbor Policie České Republiky Přerov

Na níže uvedeném odkaze lze nalézt
konkrétní obvodní oddělení,
pod které územně spadá naše
obec, včetně přímých kontaktů
na vedoucí jednotlivých oddělení
nebo na policistu s územní
odpovědností za danou lokalitu
či obec.

clanek uzemni odbor