Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Územní plán obce

Územní plán obce Měrovice nad Hanou:

I. Územní plán

Textová část: 552909_I1_TEXT.pdf

Grafická část: ZCU.pdf

552909_I2b_HLV.pdf

VPZ.pdf

KDI.pdf

II. Odůvodnění územního plán

Textová část: 552909_II1_TEXT_ODŮVODNĚNÍ.pdf

ZPFTAB.pdf

Grafická část: 552909_II2a_KOV.pdf

SIR.pdf

PF.pdf

Opatření obecné povahy, kterým byl Územní plán Měrovice nad Hanou vydán.pdf

Údaje o vydaném Územním plánu Měrovice nad Hanou:

Územní plán Měrovice nad Hanou byl vydán Zastupitelstvem obce Měrovice nad Hanou usnesením č.21/10 ze dne 30.8.2017 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 14.9.2017

Územní plán Měrovice nad Hanou v listinné podobě včetně jeho dokladové části je uložen a lze do něj nahlížet na Obecním úřadu Měrovice nad Hanou. 

Současně je Územní plán Měrovice nad Hanou uložen k nahlédnutí na Městském úřadu Kojetín, Odboru výstavby, životního prostředí a dopravy; na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje; a na Magistrátu města Přerova, Odboru koncepce a strategického rozvoje.

Údaje o vydaném Územním plánu Měrovice nad Hanou jsou trvale zveřejněny způsobem umožňující dálkový přístup na internetové adrese www.prerov.eu