Drobečková navigace

Úvodní stránka > Územní plán obce

Územní plán obce Měrovice nad Hanou:

  • I. Územní plán

             Textová část: 552909_I1_TEXT.pdf

             Grafická část: ZCU.pdf

                                  552909_I2b_HLV.pdf

                                  VPZ.pdf

                                  KDI.pdf

 

  • II. Odůvodnění územního plán

              Textová část: 552909_II1_TEXT_ODŮVODNĚNÍ.pdf

                                  ZPFTAB.pdf

              Grafická část: 552909_II2a_KOV.pdf

                                   SIR.pdf

                                   PF.pdf

Opatření obecné povahy, kterým byl Územní plán Měrovice nad Hanou vydán.pdf

Údaje o vydaném Územním plánu Měrovice nad Hanou:

Územní plán Měrovice nad Hanou byl vydán Zastupitelstvem obce Měrovice nad Hanou usnesením č.21/10 ze dne 30.8.2017 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 14.9.2017

Územní plán Měrovice nad Hanou v listinné podobě včetně jeho dokladové části je uložen a lze do něj nahlížet na Obecním úřadu Měrovice nad Hanou. 

Současně je Územní plán Měrovice nad Hanou uložen k nahlédnutí na Městském úřadu Kojetín, Odboru výstavby, životního prostředí a dopravy; na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje; a na Magistrátu města Přerova, Odboru koncepce a strategického rozvoje.

Údaje o vydaném Územním plánu Měrovice nad Hanou jsou trvale zveřejněny způsobem umožňující dálkový přístup na internetové adrese www.prerov.eu    

 

Tržní řád platný v obci Měrovice nad Hanou

Od 19.8. 2013 platí v naší obci nařízení TRŽNÍ ŘÁD. Tržní řád zakazuje v obci prodej zboží, nebo služeb pochůzkou - dům od domu.

Každý prodejce, který toto provádí, se dopouští přestupku. Prosíme občany, keří se s podomními prodejci v obci setkají, ať to nahlásí na OÚ , případně na Policii ČR.

Tržní řád k nahlédnutí ZDE.

Územní odbor Policie České Republiky Přerov

Na níže uvedeném odkaze lze nalézt
konkrétní obvodní oddělení,
pod které územně spadá naše
obec, včetně přímých kontaktů
na vedoucí jednotlivých oddělení
nebo na policistu s územní
odpovědností za danou lokalitu
či obec.

clanek uzemni odbor