Měrovice nad Hanou

Měrovice nad Hanou leží mezi Němčicemi a Kojetínem, na levém břehu řeky Hané a patří do rozvojového mikroregionu Střední Haná.

Přesný letopočet vzniku obce není známý. V původním stavu byla osada obklopena lužními lesy, močály, jezery a rybníky. S dnešním charakterem obce neměla žádnou podobu. První písemná zmínka o obci je datována v roce 1406. Měrovice byly tehdy součástí Kojetínského panství a pod město Kojetín patřily až do roku 1990, kdy se osamostatnily.

V současnosti má obec charakter středně velkého zemědělského sídla. Obytnou část obce tvoří převážně rodinné domy. Kolem celé obce se rozprostírají zahrady a na ně pak navazují, pro tuto oblast charakteristické, pole orné půdy.

Měrovice nad Hanou

 

 

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky