Drobečková navigace

Úvodní stránka > Památky

Památky

Farní kostel sv. Bartoloměje

Dominantou obce a celého okolí je římsko - katolický kostel. Je zasvěcen svatému Bartoloměji a byl postaven již před rokem 1597. V druhé polovině 17. století byl přestavěn a dnešní konečnou podobu získal v roce 1801, kdy shořela střecha a musela být opravena. Je zapsán na seznamu Státem chráněných nemovitých památek. Patrně patří mezi nejstarší kostel v mikroregionu. Kostel sv. Bartoloměje je jednolodní stavba, která má na západní straně věž vysokou 25 m.

 

Farní kostel sv. Bartoloměje

  

Stejně jako v jiných hanáckých obcích i v Měrovicích se nachází drobné církevní stavby, jako jsou Boží muka nebo kříže. Dále je zde pomník padlým v I. světové válce, pomník padlým ve II. světové válce a socha sv. Anny, která je umístěná před kostelem. Taktéž obecná škola byla založena již v 18. století, první zmínka je ale až z roku 1807.

Boží muka

Boží muka nalezneme nedaleko silnice do Kojetína, pocházejí z roku 1939, restaurována byla v 90. letech 20. století, autorem současných maleb je pan Miloslav Chytil z Němčic nad Hanou. Trojhranná stavba s dvěma výjevy na dřevě: Ježíš Kristus Světovládce s nápisem "Ecce Homo". Třetí výjev chybí, na dolní části je datum 13.5.1939.

Boží muka

 

Socha sv. Anny u kostela

Socha sv. Anny je pískovcová stavba v mírně podživotní velikosti. Na přední straně soklu je nápis: "Svatá Anno oroduj za nás!", na zadní straně: "Postaveno nákladem Františky Benešové roz. Horákové z Měrovic čís. 12, L.P. 1905". Na podstavci signováno: "F. Smejkal, Kojatín".

Socha sv. Anny u kostelaSocha sv. Anny u kostela

Kříž u kostela

Je kamenný kříž z roku 1746, vzadu na jehlanu písmena: "I, Z, I, A, E, T".

Kříž u kostela

Kříž

Kříž dřevěný - tzv. "Červený kříž" stojí v poli SZ od obce, nad železniční tratí do Brna. Jedná se o největší dřevěný kříž v mikroregionu, původně na tomto místě od roku 1925, v roce 1995 naharzena 4,5 m vysokou kopií zhotovenou z jednoho kusu dřeva.

Červený křížČervený kříž

Kříž u budovy obecního úřadu

Kamenný kříž z roku 1907. Vpředu reliéf Panny Marie Bolestné, nečitelný nápis, postavenou firmou A. Beck, Kroměříž.

Kříž u budovy obecního úřadu

Kříž na rozcestí domu č. p. 176

Kamenný kříž z roku 1880, vepředu na soklu reliéf Matky Boží, vzadu nápis: "Pochválen buď Ježíš Kristus. Pane, hříchové, ach, moji. Tiť Jsou krutí zrádci Tvoji, bičovali, trýznili, Na kříž Tebe přibili. Želím s duše skroušenosti, Spasiteli, tvých bolestí, Přehořké Tví trápení Buď mi zdrojem spasení. L. P. 1880."

Kříž na rozcestí domu č. p. 176

Kříž v parčíku u žel. stanice

Kamenný kříž z roku 1870. Nápis vpředu na soklu nečitelný, vzadz zprvu nečitelný, pak následuje: "Zhotoven nákladem Františka Bilina v Měrovicích. L. P. 1870." Kříž vyroben firmou A. Beck v Kroměříži, jejíž signace je po starně podstavce. Opraven v roce 2005.

Kříž v parčíku u železniční stanice

Kříž na pravém břehu řeky Hané

Kamený kříž z roku 1881, bez výrazného zdobení a nápisů, osmiboký zužující se sokl, korpus poškozený.

Kříž na pravém břehu řeky Hané

 KŘÍŽ JE PŘEMÍSTĚN NA LEVÝ BOK ŘEKY 

Kříž na  levém břehu řeky Hané
Kamený kříž z roku 1881, který byl v roce 2014 opraven a přemístěn.


Kříž na  levém břehu řeky Hané 
Dne 23.8. 2014 byl svěcen nově přesunutý kříž na levém boku řeky Hané. Byl svěcen panem Mgr. Pavlem Ryšavým.  Kříž byl přemístěn z původního místa na pravém břehu řeky, kde byl dříve most a vedla tam i stará cesta. Po válce se vybudovala nynější cesta i s mostem a kříž zůstal zapomenut a chátral. V minulém roce bylo rozhodnuto o přemístění kříže a jeho zrekonstruování. Opravu provedl p. Mgr. Martin Parobek za cenu 155 640,- Kč a dotace od SZIF činí 122 500,- Kč

FOTO ZE SVĚCENÍ


Kříž na hřbitově

Kamenný kříž z roku 1957, na podstvci vpředu je nápis: "Spěte sladce v stínu kříže kdož již necítíte světa tíže" a vzadu: "Postaven z darů občanů měrovských 1957". Na třetím stupni soklu je foto a text se vzpomínkou na P. Jaroslava Kalába (1952 - 1998), působícího zde jako faráře a administrátora od roku 1982. Před křížem je také symbolický hrob s deskou a nápisem připomínající 27leté knežské působení P. Tomáše Klepka (1892 - 1965), arcibiskupské rady a faráře.

Kříž na hřbitově

Kříž u rybníka

Kamenný kříž z roku 1848, doslova poskládan z povalených trosek, nyní oparven, s jednoduchým křížem, bez korpusu. Vpředu reliéf Panny Marie Bolestné vzadu nápis: "R 1848 Jan a Josef 1881".

Kříž u rybníka

zpět

 

Tržní řád platný v obci Měrovice nad Hanou

Od 19.8. 2013 platí v naší obci nařízení TRŽNÍ ŘÁD. Tržní řád zakazuje v obci prodej zboží, nebo služeb pochůzkou - dům od domu.

Každý prodejce, který toto provádí, se dopouští přestupku. Prosíme občany, keří se s podomními prodejci v obci setkají, ať to nahlásí na OÚ , případně na Policii ČR.

Tržní řád k nahlédnutí ZDE.

Územní odbor Policie České Republiky Přerov

Na níže uvedeném odkaze lze nalézt
konkrétní obvodní oddělení,
pod které územně spadá naše
obec, včetně přímých kontaktů
na vedoucí jednotlivých oddělení
nebo na policistu s územní
odpovědností za danou lokalitu
či obec.

clanek uzemni odbor