Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Historie obce > Památky

Památky

Farní kostel sv. Bartoloměje

Dominantou obce a celého okolí je římsko - katolický kostel. Je zasvěcen svatému Bartoloměji a byl postaven již před rokem 1597. V druhé polovině 17. století byl přestavěn a dnešní konečnou podobu získal v roce 1801, kdy shořela střecha a musela být opravena. Je zapsán na seznamu Státem chráněných nemovitých památek. Patrně patří mezi nejstarší kostel v mikroregionu. Kostel sv. Bartoloměje je jednolodní stavba, která má na západní straně věž vysokou 25 m.

Farní kostel sv. Bartoloměje

Stejně jako v jiných hanáckých obcích i v Měrovicích se nachází drobné církevní stavby, jako jsou Boží muka nebo kříže. Dále je zde pomník padlým v I. světové válce, pomník padlým ve II. světové válce a socha sv. Anny, která je umístěná před kostelem. Taktéž obecná škola byla založena již v 18. století, první zmínka je ale až z roku 1807.

Boží muka

Boží muka nalezneme nedaleko silnice do Kojetína, pocházejí z roku 1939, restaurována byla v 90. letech 20. století, autorem současných maleb je pan Miloslav Chytil z Němčic nad Hanou. Trojhranná stavba s dvěma výjevy na dřevě: Ježíš Kristus Světovládce s nápisem "Ecce Homo". Třetí výjev chybí, na dolní části je datum 13.5.1939.

Boží muka

Socha sv. Anny u kostela

Socha sv. Anny je pískovcová stavba v mírně podživotní velikosti. Na přední straně soklu je nápis: "Svatá Anno oroduj za nás!", na zadní straně: "Postaveno nákladem Františky Benešové roz. Horákové z Měrovic čís. 12, L.P. 1905". Na podstavci signováno: "F. Smejkal, Kojatín".

Socha sv. Anny u kostela Socha sv. Anny u kostela

Kříž u kostela

Je kamenný kříž z roku 1746, vzadu na jehlanu písmena: "I, Z, I, A, E, T".

Kříž u kostela

Kříž

Kříž dřevěný - tzv. "Červený kříž" stojí v poli SZ od obce, nad železniční tratí do Brna. Jedná se o největší dřevěný kříž v mikroregionu, původně na tomto místě od roku 1925, v roce 1995 naharzena 4,5 m vysokou kopií zhotovenou z jednoho kusu dřeva.

Červený kříž Červený kříž

Kříž u budovy obecního úřadu

Kamenný kříž z roku 1907. Vpředu reliéf Panny Marie Bolestné, nečitelný nápis, postavenou firmou A. Beck, Kroměříž.

Kříž u budovy obecního úřadu

Kříž na rozcestí domu č. p. 176

Kamenný kříž z roku 1880, vepředu na soklu reliéf Matky Boží, vzadu nápis: "Pochválen buď Ježíš Kristus. Pane, hříchové, ach, moji. Tiť Jsou krutí zrádci Tvoji, bičovali, trýznili, Na kříž Tebe přibili. Želím s duše skroušenosti, Spasiteli, tvých bolestí, Přehořké Tví trápení Buď mi zdrojem spasení. L. P. 1880."

Kříž na rozcestí domu č. p. 176

Kříž v parčíku u žel. stanice

Kamenný kříž z roku 1870. Nápis vpředu na soklu nečitelný, vzadz zprvu nečitelný, pak následuje: "Zhotoven nákladem Františka Bilina v Měrovicích. L. P. 1870." Kříž vyroben firmou A. Beck v Kroměříži, jejíž signace je po starně podstavce. Opraven v roce 2005.

Kříž v parčíku u železniční stanice

Kříž na pravém břehu řeky Hané

Kamený kříž z roku 1881, bez výrazného zdobení a nápisů, osmiboký zužující se sokl, korpus poškozený.

Kříž na pravém břehu řeky Hané

KŘÍŽ JE PŘEMÍSTĚN NA LEVÝ BOK ŘEKY 

Kříž na  levém břehu řeky Hané
Kamený kříž z roku 1881, který byl v roce 2014 opraven a přemístěn.Kříž na  levém břehu řeky Hané 
Dne 23.8. 2014 byl svěcen nově přesunutý kříž na levém boku řeky Hané. Byl svěcen panem Mgr. Pavlem Ryšavým.  Kříž byl přemístěn z původního místa na pravém břehu řeky, kde byl dříve most a vedla tam i stará cesta. Po válce se vybudovala nynější cesta i s mostem a kříž zůstal zapomenut a chátral. V minulém roce bylo rozhodnuto o přemístění kříže a jeho zrekonstruování. Opravu provedl p. Mgr. Martin Parobek za cenu 155 640,- Kč a dotace od SZIF činí 122 500,- Kč

FOTO ZE SVĚCENÍ


Kříž na hřbitově

Kamenný kříž z roku 1957, na podstvci vpředu je nápis: "Spěte sladce v stínu kříže kdož již necítíte světa tíže" a vzadu: "Postaven z darů občanů měrovských 1957". Na třetím stupni soklu je foto a text se vzpomínkou na P. Jaroslava Kalába (1952 - 1998), působícího zde jako faráře a administrátora od roku 1982. Před křížem je také symbolický hrob s deskou a nápisem připomínající 27leté knežské působení P. Tomáše Klepka (1892 - 1965), arcibiskupské rady a faráře.

Kříž na hřbitově

Kříž u rybníka

Kamenný kříž z roku 1848, doslova poskládan z povalených trosek, nyní oparven, s jednoduchým křížem, bez korpusu. Vpředu reliéf Panny Marie Bolestné vzadu nápis: "R 1848 Jan a Josef 1881".

Kříž u rybníka

zpět