Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Kluby a spolky > SDH Měrovice

SDH Měrovice nad Hanou

Sbor dobrovolných hasičů vznikl v roce 1889. V současné době má 35 činných členů, z toho 11 žen. SDH Měrovice pořádá také kulturní akce. V roce 2009 a 2010 to bylo pálení čarodějnic, které se těšilo vysokému zájmu, dále oslavy 120 let od založení sboru, hasičské závody o pohár starosty obce, zábavy, den dětí, oslavy na ukončení školního roku pro děti, ukončení prázdnin, halloween a další. Akce pořádané sborem v roce 2011 jsou podrobně popsány v sekci Fotogalerie SDH, kde si můžete prohlédnout i fotografie.

Hasičská zbrojnice je dobře vybavena pro činnost zásahové jednotky, která oficiálně působí od roku 2009 a má 11 členů. Je zařazena do kategorie JPO V a v r. 2010 se podílela na odstraňování následků povodní na území Olomouckého kraje, v Polomi a zasahovala při drobných požárech na území Měrovic a okolí.

Fotogalerie SDH

 

Plánované akce

Více informací o aktuálních soutěžích najdete zde.

Více informací o aktuálních výsledcích mužů a žen najdete zde.

Informace o uplynulých ročnících najdete zde.

Formuláře:

Ohlašovací formulář pro pálení

Pálení klestí je třeba vždy nahlásit na OPIS HZS:

1. telefonem 950 770 101

2. e-mailem opis@olk.izscr.cz

3. vyplněním formuláře na webu HZS OLK - www.hzsol.cz, konkrétně na tomto odkaze: https://paleni.izscr.cz/

Je to z toho důvodu, že pokud někdo nahlásí požár a vy jen pálíte klestí, hasiči o tom vědí a nevyjedou k zásahu.
Vypalování starého suchého porostu (trávy) je činnost nebezpečná a ze zákona zakázaná! (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně)Za porušení zákazu hrozí fyzické osobě pokuta do výše 25 000 Kč a právnické či podnikající fyzické osobě až do výše 500 000 Kč.