Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > Volby do poslanecké sněmovny 2017

Volby do poslanecké sněmovny 2017Datum konání:
20.10.2017
Datum ukončení:
22.10.2017

Dle rozhodnutí Prezidenta republiky ze dne 2. května 2017 byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na pátek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017.

Další informace pro voliče:

Možnost volit mimo volební místnost:

  • ze závažných, zejména zdravotních, důvodů může volič požádat Obecní úřad Měrovice nad Hanou a ve dnech voleb i příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (pouze na území příslušného volebního okrsku, např. doma)
  • volič může požádat OÚ Měrovice nad Hanou osobně nebo telefonicky – v kanceláři OÚ

Možnost volit na voličský průkaz:

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popř. zvláštním seznamu, vedeném podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a/ je zapsán, vydá obecní úřad, popř. zastupitelský úřad, na jeho žádost, voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu popř. zvláštního seznamu a do jejich výpisů pro okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb a to:

  1. osobně u toho, kdo stálý  popř. zvláštní seznam voličů vede a v němž je tento volič zapsán, do okamžiku uzavření těchto seznamů, tzn. do 18.10.2017
  2. podáním, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13.10.2017, tomu, kdo stálý, popř. zvláštní seznam vede a v němž je tento volič zapsán. Podání musí být v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem, nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky.

Obecní úřad  popř. zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb,          tj. od 05.10.2017, předá voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb do poslanecké sněmovny v jakémkoliv volebním okrsku, popř. zvláštním volebním okrsku.

Veškeré potřebné informace k volbám najdete:

  • Úplná znění zákonů a jiné právní předpisy související s volbami, závazná stanoviska Ministerstva vnitra, aktuální informace o volbách atd. naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR
  • Vše kolem voleb ze strany krajského úřadu (informace o organizaci voleb a termíny ze strany KÚ Olomouc, informace pro starosty atd.) naleznete na stránkách Krajského úřadu Olomouckého kraje

Tiskopisy:

Zveřejňované volební dokumenty:

Ve středu, dne 27.9.2017 se od 9:00 hod. . uskuteční v sále Informačního a vzdělávacího centra, Masarkovo náměstí 8, Kojetín: školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí.

Kontakty

kontaktní e-mail : obec@merovice.cz

Jitka Straková tel.: 581 767 502

 


Tržní řád platný v obci Měrovice nad Hanou

Od 19.8. 2013 platí v naší obci nařízení TRŽNÍ ŘÁD. Tržní řád zakazuje v obci prodej zboží, nebo služeb pochůzkou - dům od domu.

Každý prodejce, který toto provádí, se dopouští přestupku. Prosíme občany, keří se s podomními prodejci v obci setkají, ať to nahlásí na OÚ , případně na Policii ČR.

Tržní řád k nahlédnutí ZDE.

Územní odbor Policie České Republiky Přerov

Na níže uvedeném odkaze lze nalézt
konkrétní obvodní oddělení,
pod které územně spadá naše
obec, včetně přímých kontaktů
na vedoucí jednotlivých oddělení
nebo na policistu s územní
odpovědností za danou lokalitu
či obec.

clanek uzemni odbor

17. 2. Miloslava

Zítra: Gizela

Regionální operační program Střední Morava

Akce v okolí

Akce.cz

 

megafon.jpg

 Počasí v Měrovicích nad Hanou

 

Počasí Měrovice nad Hanou - Slunečno.cz

 KAPPA-HELP - centrum sociální prevence:

www.kappa-help.cz 

 

nabídka FIRST JOB.png

www.facebook.com/firstjob.has)

https://firstjob.aktivsenice.cz 

 

Veřejnoprávní smlouvy

příspěvků: 0

Návštěvnost stránek

120127