Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > Tříkrálová sbírka 2017 - výsledky

Tříkrálová sbírka 2017 - výsledkyDatum konání:
31.1.2017

Charita Kojetín děkuje a informuje o Tříkrálové sbírce 2017  

Stejně jako v předchozích letech se i letos uskutečnila celostátní Tříkrálová sbírka, jejímž organizátorem je Charita Česká republika. V Kojetíně a okolních obcích tuto sbírku každoročně realizuje Charita Kojetín. V sobotu 7. ledna 2017 vyšlo v této naší oblasti celkem 30 skupinek koledníků, z toho v samotném městě Kojetín 14, jedna skupinka koledovala v Popůvkách.         

Podle jednotlivých obcí byl výsledek následující:

Kojetín

46.219

Křenovice      

10.312

Měrovice nad Hanou

4.621

Uhřičice

10.568

Polkovice

10.163

Lobodice

14.422

Stříbrnice

3.860

Do částky v Kojetíně je započítán výsledek v Popůvkách, což je 2.073,- Kč.

Díky Vaší štědrosti se v kasičkách sešlo celkem 100.165,- Kč.

Podle pevně stanoveného klíče se vybrané peníze rozdělí na humanitární projekty v zahraničí a 58 % z této částky zůstává pro potřeby Charity Kojetín. Touto částkou chceme v letošním roce uhradit odkoupení vozidla Renault, které máme jen zapůjčené od firmy Kompakt spol. s. r. o. 

Všem vedoucím skupinek i dětským koledníkům patří velké poděkování za jejich pomoc, bez které by se samotná sbírka nemohla uskutečnit.  

Děkujeme také Vám všem, kteří jste otevřeli dveře koledníkům a přispěli jakýmkoliv finančním obnosem do našich pokladniček. Děkujeme za to, že vnímáte potřeby jiných lidí kolem sebe.

                                                           Helena Gračková

                                                    ředitelka Charity Kojetín   


 

Tržní řád platný v obci Měrovice nad Hanou

Od 19.8. 2013 platí v naší obci nařízení TRŽNÍ ŘÁD. Tržní řád zakazuje v obci prodej zboží, nebo služeb pochůzkou - dům od domu.

Každý prodejce, který toto provádí, se dopouští přestupku. Prosíme občany, keří se s podomními prodejci v obci setkají, ať to nahlásí na OÚ , případně na Policii ČR.

Tržní řád k nahlédnutí ZDE.

Územní odbor Policie České Republiky Přerov

Na níže uvedeném odkaze lze nalézt
konkrétní obvodní oddělení,
pod které územně spadá naše
obec, včetně přímých kontaktů
na vedoucí jednotlivých oddělení
nebo na policistu s územní
odpovědností za danou lokalitu
či obec.

clanek uzemni odbor