Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality


 

 

 

Novější 1 3 6 11 16

VaK Přerov - Odečty vodoměrů 19.10.2017

Datum konání: 16. 10. 2017 - 20. 10. 2017

VaK Přerov, a.s. oznamuje, že ve čtvrtek 19.10.2017 se bude v Měrovicích nad Hanou zapisovat voda.

Kdo nebude doma, ať nechá stav vodoměru na viditelném místě.Sběr a svoz nebezpečného odpadu

Datum konání: 19. 10. 2017

nebezp.odpad.jpgUpozornění na nekalé jednání

Datum konání: 5. 10. 2017 - 30. 11. 2017

V poslední době se množí případy, kdy zástupci neznámé firmy telefonicky nabízí zajištění dodávky energií ve spolupráci s Obcí Měrovice nad Hanou.

Upozorňujeme občany, že Obec Měrovice nad Hanou neplánuje nabízet dodávku energií pro občany prostřednictvím nejmenovaných firem a s těmito aktivitami nemá nic společného.ČEZ upozornění k odstranění a okleštění stromoví

Datum konání: 18. 9. 2017 - 15. 11. 2017

ČEZ Upozornění kodstranění a okleštění stromoví.pdfKotlíkové dotace

Datum konání: 19. 9. 2017 - 30. 11. 2017

Olomoucký kraj plánuje dne 19. 9. 2017 vyhlásit dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. V rámci tohoto dotačního programu mohou občané kraje, resp. vlastníci rodinných domů v Olomouckém kraji požádat o dotaci na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za kotel na pevná paliva (kombinace uhlí + biomasa, biomasa), tepelné čerpadlo a plynový kondenzační kotel.

Dotační program bude vyhlášen od 19. 9. 2017, přičemž samotný příjem žádostí bude probíhat od 24. 10. 2017 od 10:00 hodin do 30. 11. 2017 do 12:00 hod.

V období od vyhlášení dotačního programu do zahájení příjmu žádostí bude Olomoucký kraj pořádat informační semináře pro žadatele ve vybraných městech Olomouckého kraje. Konkrétní místa a termíny konání naleznete v přiložené pozvánce.

Pozvánka.pdf

Kontaktním místem je oddělení administrace kotlíkových dotací Odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc (výšková budova RCO naproti hlavnímu nádraží, 6. patro). Dotazy a žádosti o konzultace lze zasílat písemně na výše uvedenou adresu nebo e-mailem (kotlikovedotace@kr-olomoucky.cz). Pracovníci oddělení administrace kotlíkových dotací nabízí také možnost osobních konzultací ve všech pracovních dnech. S ohledem na očekáváný zájem o kotlíkové dotace doporučujeme předem dohodnout termín a čas osobní návštěvy.

Veškeré informace o dotačním programu, včetně kontaktů na pracovníky jsou k dispozici na webových stránkách Olomouckého kraje, konkrétně na www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace.

V případě dotazů se můžete obrátit na Ing. Stanislavu Palovou, vedoucí oddělení administrace kotlíkových dotací, tel.: 585 508 233, email: s.palova@kr-olomoucky.cz.ZAHRADA Věžky PODZIM 2017

Datum konání: 28. 9. 2017 - 1. 10. 2017

28. září - 1. října 2017 od 9 hodin

pořádá obec Věžky u Kroměříže
jednu z tradičních a největších zahrádkářských výstav na Moravě

ZAHRADA Věžky PODZIM 2017

Podrobné informace na plakátu zde: ZAHRADA VĚŽKY PODZIM 2017.pdf
     Cestujícím pomůže nová informační linka

Datum konání: 1. 9. 2017 - 30. 11. 2017

Od 1. září budou moci cestující ve veřejné dopravě v Olomouckém kraji využívat služeb telefonní informační linky. Zavede ji krajský koordinátor dopravy KIDSOK.

Nová linka pro Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje (IDSOK) bude mít telefonní číslo 588 88 77 88. Zájemcům bude k dispozici v pracovních dnech od 7 do 15 hodin.
 
Cestující se na lince dozvědí například podrobnosti o cenách a platnosti všech jízdních dokladů v IDSOK, seznámí se s KOMBIZÓNAMI a ověří si informace o tarifních zónách. Pracovníci linky jim také sdělí vše potřebné o žákovském a studentském jízdném, průkazech umožňujících slevy a uznávání dokladů při přestupování mezi osobními a spěšnými vlaky, příměstskými autobusy a městskou hromadnou dopravou.Nábor nových posil Policie ČR

Datum konání: 30. 9. 2017

Náborový leták.jpgHody v Měrovicích

Datum konání: 26. 8. 2017 - 27. 8. 2017

Hody sobota.jpg

Hody nedele.jpgVolby do poslanecké sněmovny 2017

Datum konání: 20. 10. 2017 - 22. 10. 2017

Dle rozhodnutí Prezidenta republiky ze dne 2. května 2017 byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na pátek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017.

Další informace pro voliče:

Možnost volit mimo volební místnost:

  • ze závažných, zejména zdravotních, důvodů může volič požádat Obecní úřad Měrovice nad Hanou a ve dnech voleb i příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (pouze na území příslušného volebního okrsku, např. doma)
  • volič může požádat OÚ Měrovice nad Hanou osobně nebo telefonicky – v kanceláři OÚ

Možnost volit na voličský průkaz:

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popř. zvláštním seznamu, vedeném podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a/ je zapsán, vydá obecní úřad, popř. zastupitelský úřad, na jeho žádost, voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu popř. zvláštního seznamu a do jejich výpisů pro okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb a to:

  1. osobně u toho, kdo stálý  popř. zvláštní seznam voličů vede a v němž je tento volič zapsán, do okamžiku uzavření těchto seznamů, tzn. do 18.10.2017
  2. podáním, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13.10.2017, tomu, kdo stálý, popř. zvláštní seznam vede a v němž je tento volič zapsán. Podání musí být v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem, nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky.

Obecní úřad  popř. zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb,          tj. od 05.10.2017, předá voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb do poslanecké sněmovny v jakémkoliv volebním okrsku, popř. zvláštním volebním okrsku.

Veškeré potřebné informace k volbám najdete:

  • Úplná znění zákonů a jiné právní předpisy související s volbami, závazná stanoviska Ministerstva vnitra, aktuální informace o volbách atd. naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR
  • Vše kolem voleb ze strany krajského úřadu (informace o organizaci voleb a termíny ze strany KÚ Olomouc, informace pro starosty atd.) naleznete na stránkách Krajského úřadu Olomouckého kraje

Tiskopisy:

Zveřejňované volební dokumenty:

Ve středu, dne 27.9.2017 se od 9:00 hod. . uskuteční v sále Informačního a vzdělávacího centra, Masarkovo náměstí 8, Kojetín: školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí.

Kontakty

kontaktní e-mail : obec@merovice.cz

Jitka Straková tel.: 581 767 502

 Novější 1 3 6 11 16

Tržní řád platný v obci Měrovice nad Hanou

Od 19.8. 2013 platí v naší obci nařízení TRŽNÍ ŘÁD. Tržní řád zakazuje v obci prodej zboží, nebo služeb pochůzkou - dům od domu.

Každý prodejce, který toto provádí, se dopouští přestupku. Prosíme občany, keří se s podomními prodejci v obci setkají, ať to nahlásí na OÚ , případně na Policii ČR.

Tržní řád k nahlédnutí ZDE.

Územní odbor Policie České Republiky Přerov

Na níže uvedeném odkaze lze nalézt
konkrétní obvodní oddělení,
pod které územně spadá naše
obec, včetně přímých kontaktů
na vedoucí jednotlivých oddělení
nebo na policistu s územní
odpovědností za danou lokalitu
či obec.

clanek uzemni odbor

19. 10. Michaela

Zítra: Vendelín

Regionální operační program Střední Morava

Akce v okolí

Akce.cz

 

megafon.jpg

 

Předpověď počasí

www.strednihana.cz

 Uřední deska

 

Veřejnoprávní smlouvy

příspěvků: 0

Návštěvnost stránek

099481