Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality


 

 

 

Novější 1 3 6 11 16

Nábor nových posil Policie ČR

Datum konání: 30. 9. 2017

Náborový leták.jpgHody v Měrovicích

Datum konání: 26. 8. 2017 - 27. 8. 2017

Hody sobota.jpg

Hody nedele.jpgVolby do poslanecké sněmovny 2017

Datum konání: 20. 10. 2017 - 22. 10. 2017

Dle rozhodnutí Prezidenta republiky ze dne 2. května 2017 byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na pátek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017.

Další informace pro voliče:

Možnost volit mimo volební místnost:

  • ze závažných, zejména zdravotních, důvodů může volič požádat Obecní úřad Měrovice nad Hanou a ve dnech voleb i příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (pouze na území příslušného volebního okrsku, např. doma)
  • volič může požádat OÚ Měrovice nad Hanou osobně nebo telefonicky – v kanceláři OÚ

Možnost volit na voličský průkaz:

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popř. zvláštním seznamu, vedeném podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a/ je zapsán, vydá obecní úřad, popř. zastupitelský úřad, na jeho žádost, voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu popř. zvláštního seznamu a do jejich výpisů pro okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb a to:

  1. osobně u toho, kdo stálý  popř. zvláštní seznam voličů vede a v němž je tento volič zapsán, do okamžiku uzavření těchto seznamů, tzn. do 18.10.2017
  2. podáním, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13.10.2017, tomu, kdo stálý, popř. zvláštní seznam vede a v němž je tento volič zapsán. Podání musí být v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem, nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky.

Obecní úřad  popř. zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb,          tj. od 05.10.2017, předá voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb do poslanecké sněmovny v jakémkoliv volebním okrsku, popř. zvláštním volebním okrsku.

Veškeré potřebné informace k volbám najdete:

  • Úplná znění zákonů a jiné právní předpisy související s volbami, závazná stanoviska Ministerstva vnitra, aktuální informace o volbách atd. naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR
  • Vše kolem voleb ze strany krajského úřadu (informace o organizaci voleb a termíny ze strany KÚ Olomouc, informace pro starosty atd.) naleznete na stránkách Krajského úřadu Olomouckého kraje

Tiskopisy:

Zveřejňované volební dokumenty:

Ve středu, dne 27.9.2017 se od 9:00 hod. . uskuteční v sále Informačního a vzdělávacího centra, Masarkovo náměstí 8, Kojetín: školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí.

Kontakty

kontaktní e-mail : obec@merovice.cz

Jitka Straková tel.: 581 767 502

 Velmi nepříznivá hydrologická situace

Datum konání: 1. 8. 2017 - 30. 9. 2017

Vzhledem k přetrvávajícím klimatickým podmínkám a předpovědi počasí na následující o bdobí bychom Vás chtěli informovat o velmi nepříznivé hydrologické situaci.docZměny termínu odvozu odpadů

Datum konání: 31. 7. 2017

Ke změně došlo u odvozu plastů a bioodpadu:

  • odvoz plastů - každé úterý
  • odvoz bioodpadu - také každé úterý (vyváží se pouze
    jednou týdně)


Nová otevírací doba obchodu DOMINO

Datum konání: 29. 7. 2017

Nová otevírací doba platí od 29. 7. 2017:

domino.pdf

(v odkaze výše je uvedena nová otevírací doba obchodu)Setkání dechových hudeb

Datum konání: 29. 7. 2017 - 30. 7. 2017

Dobrý den,


dovolujeme si Vás pozvat na oblíbenou tradiční akci Setkání dechových hudeb. Již 24. ročník této akce letos proběhne v dřevohostické zámecké zahradě 29. a 30. července. V sobotu 29.7. bude akce zahájena ve 20 hodin recitálem Chantal Poullain, poté následuje večerní veselice s kapelou Blue Band Company. V neděli 30.7. program začíná ve 14 hodin a celým dnem provede pan Karel Hegner. Festival ukončí taneční veselicí Moravská Veselka a Vlado Kumpán.

Více informací na odkazech níže:

SDHD 2017 plakat.pdf

plakát Chantal.jpg

Martina Zehnálková
Informační centrum DřevohosticeJosefkol 2017

Datum konání: 22. 7. 2017 - 23. 7. 2017

Podrobné informace k akci se dozvíte na odkazech níže:

Josefkol1.jpg

Josefkol 2017 program s kolem.pdf!!Změna termínu svozu popelnic!!

Datum konání: 31. 7. 2017

popelnice.jpgHasiči informují - NEBEZPEČÍ POUŽITÍ OTEVŘENÉHO OHNĚ

Hasiči informují - červen 2017.pdfNovější 1 3 6 11 16

Tržní řád platný v obci Měrovice nad Hanou

Od 19.8. 2013 platí v naší obci nařízení TRŽNÍ ŘÁD. Tržní řád zakazuje v obci prodej zboží, nebo služeb pochůzkou - dům od domu.

Každý prodejce, který toto provádí, se dopouští přestupku. Prosíme občany, keří se s podomními prodejci v obci setkají, ať to nahlásí na OÚ , případně na Policii ČR.

Tržní řád k nahlédnutí ZDE.

Územní odbor Policie České Republiky Přerov

Na níže uvedeném odkaze lze nalézt
konkrétní obvodní oddělení,
pod které územně spadá naše
obec, včetně přímých kontaktů
na vedoucí jednotlivých oddělení
nebo na policistu s územní
odpovědností za danou lokalitu
či obec.

clanek uzemni odbor

24. 8. Bartoloměj

Zítra: Radim

Regionální operační program Střední Morava

Akce v okolí

Akce.cz

Předpověď počasí

www.strednihana.cz

 Uřední deska

 

Návštěvnost stránek

096498